wz
 

     

KATALOG PROPISKY

 

      IGELITOVÉ TAŠKY

 

      KATALOG REKLAMNÍ PŘEDMĚTY


Připravujeme:

- Nové sekce v e-shopu !

 

- Dárky pro Vás, naše   klienty za uskutečněné zakázky.

 

-Soutěž o zboží ZDARMA!info@reprop.cz

Tel: 606 170999


I.

Dodací podmínky

Kupní cena je dána cenou v platném ceníku. Kupní cena v potvrzené objednávce má přednost před cenou katalogovou. Cena se rozumí bez DPH.

Dopravné hradí kupující. Nejvýhodnější dopravu určí prodávající nebo dle domluvy. K ceně zakázky je připočítáváno balné, které činí 60 Kč a poštovné, které se řídí aktuálním ceníkem české pošty. Při zakázkách nad 5.000 Kč bez DPH balné a poštovné NEÚČTUJEME!

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

II.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je datum uvedené v potvrzené objednávce. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v případě, že nejpozději v den potvrzení objednávky nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk. V takovém případě prodávající ani neodpovídá kupujícímu za případné škody. Pokud kupující nepředá včas prodávajícímu řádné podklady pro tisk, je prodávající oprávněn odstoupit od případné již uzavřené kupní smlouvy na předmětné zboží, které má být potištěno.

Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.) Prodávající je v takovém případě povinen kupujícího o takové skutečnosti informovat a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu a to bez odpovědnosti za případnou škodu vzniklou kupujícímu.

III.

Potisk

Požaduje-li kupující i potisk zboží, je povinen společně s objednávkou zboží předat prodávajícímu i objednávku potisku a podklady pro tisk a to v digitální podobě formátu *.cdr, nebo *.ai, nebo *.eps (ve křivkách, bez bitmap, obrysy převedeny na objekt) a v příloze zřetelně a jasně popíše barvy a umístění potisku na zboží.

Dodání podkladů pro tisk je možné i v jakékoliv jiné formě. Za jejich zpracování do použitelné podoby je pak kupující povinen uhradit prodávajícímu za grafické zpracování.


SLEVY:

Při odběru zboží :

499 - 1000 Ks               =    3 % sleva

1 001 - 2 000 Ks           =    6 % sleva

2 001 a více Ks             =   10 % sleva  jinak dohodou


Podpořte nás umístěním banneru na Vaši internetové stránky:

Děkujeme.

 optimalizace PageRank.cz